Kaj je eNaročanje?

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo za papirnate zelene napotnice.

eNapotnico zdravnik napotovalec podpiše s svojim digitalnim potrdilom, ki zagotavlja varnost celotnega postopka uporabe eNapotnice v zdravstvenem sistemu.

eNaročanje ne omogoča in ni namenjeno naročanju za obisk pri vašem osebnem izbranem zdravniku (splošni zdravnik, pediater, zobozdravnik, ginekolog).

eNaročanje ni omogočeno za vse zdravstvene storitve. Obstaja omejen nabor zdravstvenih storitev, na katere se pacient lahko naroči prek eNaročanja.

Na napoteno zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam prek spletnega portala zVem na naslovu https://zvem.ezdrav.si, prek portala https://narocanje.ezdrav.si ali prek klicnega centra, lahko pa ga naroči tudi zdravnik napotovalec ali medicinska sestra. eNaročanje je možno tudi na info-točki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Pacient se lahko na izbrano zdravstveno storitev istočasno naroči samo pri enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, zato pacient lahko izbira ponudnika kjer koli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Vzpostavljeni sta enotna lista naročanja in nadzorovana čakalna vrsta na nacionalnem nivoju.

Z eNaročanjem so pacienti dobili večjo dostopnost naročanja na specialistične zdravstvene storitve, možnost izbire najugodnejšega termina, pregled nad vsemi izvajalci v Sloveniji, učinkovito obveščanje o terminu in enostavno spremembo oziroma odpoved termina.

Izvajalcem zdravstvenih storitev eNaročanje omogoča predvsem večji pregled nad potekom pregledov pacienta. Proces je tako hitrejši in učinkovitejši za vse udeležene.