Kaj če izvajalca zdravstvene dejavnosti, kamor bi se želel naročiti, ni na seznamu izvajalcev, ki neko storitev opravljajo?

Če pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znaša čakalna doba na izbrano zdravstveno storitev več kot 7 let, ta izvajalec ne bo prikazan na seznamu izvajalcev, ki opravljajo to storitev.

Možno je, da izvajalec storitve, na katero ste napoteni, res ne opravlja.

Morda izvajalec, zaradi kakršnih koli vzrokov, podatkov o storitvi še ni posredoval v centralni sistem eNaročanja.

Mogoče pa je tudi, da zaradi tehničnih težav izvajalec podatkov le trenutno ne more posredovati v eNaročanje.

V vseh teh in podobnih primerih vam svetujemo, da se obrnete neposredno na izvajalca zdravstvene dejavnosti.