Kontrola roka za predložitev napotnice in roka za naročanje

Ko pacient prejme e-napotnico, se mora, glede na nujnost obravnave in v skladu z zakonodajo, na zdravstveno storitev naročiti:

  • stopnja nujnosti »nujno« – najpozneje naslednji dan
  • stopnja nujnosti »zelo hitro« – v sedmih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »hitro« – v enaindvajsetih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »redno« – v enaindvajsetih koledarskih dneh

Rok za predložitev e-napotnice začne teči naslednji dan po njeni izdaji, iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva.

Če e-napotnica izvajalcu ni predložena v navedenem roku, preneha veljati. Roki za predložitev e-napotnice veljajo za prvi pregled ali storitev, in so vezani na stopnjo nujnosti.

Ko pacient izvajalcu predloži napotnico v skladu z zgoraj navedenimi roki, ima izvajalec zdravstvene dejavnosti še dodaten rok za naročanje pacienta. Ima 5 dni na voljo za triažo napotnice in naročanje pacienta na zdravstveno storitev. Dodatno ima na voljo še 60 dni.

Rok za naročanje bo minil, če je:

  • minilo več kot 1+5 (=6) dni za napotnice stopnje nujnosti »nujno«,
  • minilo več kot 7+5+60 (=75) dni za napotnice stopnje nujnosti »zelo hitro«,
  • minilo več kot 21+5+60 (=86) dni za napotnice stopnje nujnosti »hitro« in »redno«.

Po tem roku bo napotnica iz statusa “izdana” prešla v status “neizkoriščena”, in naročanje s to napotnico ne bo več mogoče.

Kontrola roka za naročanje se ne izvaja za kontrolne preglede in porod.