Kontrola roka za predložitev napotnice in roka za naročanje

Ko pacient prejme e-napotnico, se mora, glede na nujnost obravnave in v skladu z zakonodajo, na zdravstveno storitev naročiti:

  • stopnja nujnosti »nujno« – najpozneje naslednji dan
  • stopnja nujnosti »zelo hitro« – v sedmih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »hitro« – v enaindvajsetih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »redno« – v enaindvajsetih koledarskih dneh

Rok za predložitev e-napotnice začne teči naslednji dan po njeni izdaji, iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva.

Če e-napotnica izvajalcu ni predložena v navedenem roku, preneha veljati. Roki za predložitev e-napotnice veljajo za prvi pregled ali storitev, in so vezani na stopnjo nujnosti.

Ko pacient izvajalcu predloži napotnico v skladu z zgoraj navedenimi roki, ima izvajalec zdravstvene dejavnosti še dodaten rok za naročanje pacienta. Ima 5 dni na voljo za triažo napotnice in naročanje pacienta na zdravstveno storitev. Dodatno ima na voljo še 60 dni.

Rok za naročanje bo minil, če je:

  • minilo več kot 1+5 (=6) dni za napotnice stopnje nujnosti »nujno«,
  • minilo več kot 7+5+60 (=75) dni za napotnice stopnje nujnosti »zelo hitro«,
  • minilo več kot 21+5+60 (=86) dni za napotnice stopnje nujnosti »hitro« in »redno«.

Po tem roku bo napotnica iz statusa “izdana” prešla v status “neizkoriščena”, in naročanje s to napotnico ne bo več mogoče.

V primeru odpovedi prvega naročila na napotnici po izteku roka za naročanje, bo na voljo dodatnih 5 dni za pacienta za predložitev napotnice in 10 dni za izvajalca za triažo in naročanje.

Število odpovedi ni omejeno.

Kontrola roka za naročanje se ne izvaja za kontrolne preglede in porod. Prav tako se ne izvaja za preventivne programe.