Ali lahko eNaročanje uporabljam tudi za otroka?

Starši imajo vpogled v otrokove zdravstvene podatke prek portala zVEM na naslovu https://zvem.ezdrav.si do otrokovega dopolnjenega 15. leta starosti. Na portalu so prikazane otrokove e-napotnice in naročeni termini zdravstvenih storitev.

Po dopolnjenem 15. letu pa otrok lahko na upravni enoti odda vlogo za izdajo brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila, s katerim se lahko registrira na portalu zVEM.