Kdaj začne teči veljavnost večkratne e-napotnice, izdane za določeno obdobje?

Če vam je bila izdana napotnica za določeno obdobje, na osnovi katere lahko opravite več zdravstvenih storitev, začne veljavnost teči ob prvem sprejemu na prvo zdravstveno storitev na osnovi te napotnice. Od tega dne napotnica velja tako dolgo, koliko je navedeno obdobje na njej.