Kako lahko pacient preveri točnost svojih kontaktnih podatkov?

Pacient lahko pri osebnem zdravniku preveri točnost svojih kontaktnih podatkov, kot so naslov, mobilna telefonska številka ali naslov elektronske pošte. V primeru spremembe kontaktnih podatkov, ali pa če so le-ti neveljavni ali manjkajoči, je osebni zdravnik tisti, ki lahko podatke posodobi v lokalnem informacijskem sistemu.

Pacient lahko preveri svoje kontaktne podatke tudi na potrdilu o izdani e-napotnici. Pomembno je, da so kontaktni podatki točni, ker se uporabljajo za obveščanje pacienta o naročenem terminu.

Pacient lahko posodobi svoje kontaktne podatke na portalu zVEM. Če uporablja kvalificirano digitalno potrdilo, se lahko prijavi v portal in spremeni svoje podatke na naslovu https://zvem.ezdrav.si/pregled. V bodoče bo omogočeno obveščanje pacienta tudi na osnovi kontaktnih podatkov, ki jih je sam vnesel na portalu zVEM.