Ali me mora izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je bila izdana e-napotnica, tudi naročiti na zdravstveno storitev?

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega je bila izdana napotna listina, zagotovi, da se pacienta v ordinacijskem času naroči prek sistema eNaročanje na zdravstveno storitev na prvi prosti termin oziroma okvirni termin pri izvajalcu, ki ga izbere pacient. Navedena obveznost velja, če se pacient strinja, da ga naroči izvajalec. To ne velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti z manj kot petimi izdajatelji napotnih listin.