Zakaj sistem eNaročanja prekliče e-napotnico?

Vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti uporablja lokalni informacijski sistem za beleženje obravnav in naročanje pacientov. Lokalni informacijski sistem vse spremembe stanj e-napotnice in terminov naročenih obravnav sporoča centralnemu sistemu eNaročanja.

Če pride do odpovedi termina, je NUJNO potrebno v lokalnem informacijskem sistemu navesti upravičen razlog odpovedi termina.

Neupravičen je samo razlog »Brez navedbe razlogov«, v primeru izbire tega razloga napotnica ne bo več veljavna.

Če centralni sistem eNaročanja 35 dni po naročenem terminu obravnave ne dobi nikakršne informacije o opravljeni obravnavi ali o upravičenem razlogu za odpoved termina, bo centralni sistem eNaročanja samodejno preklical napotnico.

Seznam upravičenih razlogov za odpoved termina:

 • Zaradi sprememb medicinskih indikacij storitev za pacienta ni več potrebna
 • Pacient bo opravil storitev drugje (pri drugi ustanovi, zasebniku, …)
 • Pacient je opravil storitev drugje (v drugi ustanovi, zasebniku, v tujini, …)
 • Pacient odpovedal storitev na lastno željo
 • Pacient ni odpovedal termina
 • Storitev opravljena kot nujna
 • Smrt pacienta
 • Ostalo
 • Uvrstitev napotnice v napačno čakalno knjigo, urnik, seznam,
 • Nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
 • Nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve
  Smrt ožjega družinskega člana pacienta
 • Želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama
 • Pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve
 • Zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam
 • Neopravičena odsotnost od termina
 • Druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev