Ali se lahko prenaročim k izvajalcu zdravstvene storitve, ki ima krajšo čakalno dobo za predpisano storitev?

Pacient lahko zamenja izvajalca ali napotnega zdravnika za že naročeno in neopravljeno zdravstveno storitev z veljavno napotnico.

Postopek spremembe:

1. Korak: Pacient odpove naročeni termin pri izbranem izvajalcu zdravstvene storitve (veljajo roki in pogoji za odpoved termina brez navajanja razloga navedeni v »Kakšne so posledice, če se ne morem oglasiti v dogovorjenem terminu?«).
2. Korak: Pacient se v roku pet koledarskih dni po odpovedi termina naroči pri drugem izbranem izvajalcu.