Navodila za pridobitev digitalnih potrdil za strežnike eNaročanja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

1. Digitalno potrdilo za strežnike naj ima obliko izvajalec.enarocanje.ss.ezdrav.si.
2. Digitalno potrdilo naj bo izdano od izdajatelja SIGEN-CA.
4. NIJZ kot lastnik domene ezdrav.si preveri in potrdi izdajo digitalnega potrdila.
5. Za sisteme, ki so že povezani z eNaročanjem velja, da se ime strežnika in digitalnega potrdila ne sme spremeniti.
6. Morebitne izjeme bodo obravnavane posamično.