Šifra VZS ne velja več. Kaj z obstoječimi napotnicami in naročili?

V novi različici šifranta VZS so nekatere šifre postale neaktivne oz. neveljavne. Nadomestile so jih druge šifre.

Pravila za napotnice in naročila:

  • ni možno izdati napotnice za neveljavno šifro VZS
  • omogočena je uporaba obstoječe napotnice, ki je bila izdana za neveljavno šifro VZS. Za tako napotnico je možno ustvariti naročila, ki imajo veljavno šifro VZS.
  • ni možno ustvariti naročila z neveljavno šifro VZS
  • ni možen sprejem ali realizacija za naročilo, ki ima neveljaven VZS
  • za naročila, ki imajo neveljavno šifro VZS, in so v statusu “vpisan” ali “v izvajanju”, je z uporabo metode UpdateAppointments možno posodobiti šifro VZS na veljavno šifro