Kako lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti obvesti pacienta o naročenem terminu?

Kontaktni podatki pacienta, kot so naslov, mobilna telefonska številka in naslov elektronske pošte, so zabeleženi v lokalnem informacijskem sistemu pri njegovem osebnem zdravniku.

Med pripravo e-napotnice se pacientovi kontaktni podatki iz lokalnega informacijskega sistema prepišejo na e-napotnico. Napotovalec lahko na e-napotnici spremeni nekatere kontaktne podatke, na primer mobilno telefonsko številko ali naslov elektronske pošte.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pacient naročen na zdravstveno storitev, lahko pacientove kontaktne podatke uporabi za obveščanje o terminu storitve, in za pošiljanje drugih obvestil, kot je na primer obvestilo o odpovedi ali zamenjavi termina.