Prejel sem e-napotnico. Koliko časa imam, da se naročim na zdravstveno storitev?

Ko prejmete e-napotnico, se morate, glede na nujnost obravnave in v skladu z zakonodajo, na zdravstveno storitev naročiti:

  • stopnja nujnosti »nujno« – najpozneje naslednji dan
  • stopnja nujnosti »zelo hitro« – v sedmih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »hitro« – v enaindvajsetih koledarskih dneh
  • stopnja nujnosti »redno« – v enaindvajsetih koledarskih dneh

Rok za predložitev e-napotnice začne teči naslednji dan po njeni izdaji, iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva.

Če e-napotnica izvajalcu ni predložena v navedenem roku, preneha veljati. Roki za predložitev e-napotnice veljajo za prvi pregled ali storitev, in so vezani na stopnjo nujnosti.

Po veljavnih predpisih za stopnjo nujnosti »redno« mora pacient dobiti termin v roku 6 mesecev, za stopnjo nujnosti »hitro« pa v roku 3 mesecev, medtem ko za stopnjo nujnosti »zelo hitro« v roku 14 dni. Obstajajo določene izjeme, in roki za te izjeme so navedeni v šifrantu vrst zdravstvenih storitev (VZS) pri posamezni storitvi. Če je stopnja nujnosti »nujno«, mora pacient dobiti termin v 24 urah. Nujni pacienti se ne naročajo prek eNaročanja, ampak pridejo neposredno v zdravstveno ustanovo.