Pravila naročanja za e-napotnice

Za napotnice s stopnjo nujnosti »redno« in »hitro« veljajo ta pravila:

  • Pacient lahko sam odpove termin prek portala zVem https://zvem.ezdrav.si/ ali spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/.
  • Pacient lahko z upravičenim razlogom večkrat odpove termin in se ponovno naroči.
  • Pacient lahko odpove termin brez navedbe razloga najkasneje 10 dni pred terminom, vendar le enkrat za eno napotnico. Če to stori še drugič, bo napotnica preklicana, pacient pa bo potreboval novo napotnico.
  • Če pacient neupravičeno odpove termin manj kot 10 dni pred terminom, bo napotnica preklicana, pacient pa bo potreboval novo napotnico.
  • Če pacient odpove termin, se mora ponovno naročiti v roku 3 dni.

Za napotnice s stopnjo nujnosti »zelo hitro« pa dodatno veljajo še ta pravila:

  • Če pacient kadar koli neupravičeno odpove termin, bo napotnica preklicana, pacient pa bo potreboval novo napotnico.
  • Ostalo velja tako, kot pri rednih in hitrih napotnicah.

Naročanje ni potrebno za napotnice s stopnjo nujnosti »nujno«.

  • Napotnica »zelo hitro« se lahko predloži v sedmih dneh, hitro in redno pa v 21 dneh.
  • Rok za zamenjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti je pet dni.