Če me specialist želi naročiti na kontrolni pregled izven obdobja veljavnosti napotnice, ali to lahko naredi? Kje dobim napotnico za tak kontrolni pregled?

Napotni zdravnik (specialist) lahko enkrat ali večkrat podaljša veljavnost e-napotnice, ki jo je izdal  osebni zdravnik (napotovalec), če ugotovi, da zavarovana oseba tudi po preteku obdobja veljavnosti e-napotnice, ki ga je na e-napotnici označil osebni zdravnik, potrebuje nadaljnje zdravljenje. Napotni zdravnik lahko podaljša veljavnost e-napotnice za največ dve leti, šteto od preteka obdobja veljavnosti e-napotnice, kot ga je določil osebni zdravnik.

Podaljšanje obdobja veljavnosti e-napotnice je možno le v primerih, ko je bila e-napotnica izdana za določeno obdobje. E-napotnice, ki je izdana z veljavnostjo »enkratno«, ni mogoče podaljšati.

Pojasnila v zvezi s postopkom podaljševanja napotnic s strani napotnega zdravnika (specialista)

V skladu s spremembami pravil OZZ iz maja 2020, ima napotni zdravnik (specialist) možnost podaljšanja napotnice.

Izpolnjeni morajo biti ti pogoji za podaljšanje:

 • napotnica mora biti večkratna, za obdobje,
 • napotnica mora imeti pooblastilo 2,
 • z napotnico je že bil izveden prvi sprejem pacienta pri temu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, takrat pa začne teči veljavnost napotnice,
 • napotnico je mogoče podaljšati, ko je pacient pri izvajalcu specialističnih storitev:
  • naročen – V2 in V3 napotnica je v statusu »vpisana«,
  • v obravnavi – V2 napotnica je v statusu »v uporabi«, V3 napotnica je v statusu »vpisana«,
  • opravil storitev – V2 napotnica je prešla v status »izdana«, V3 napotnica je prešla v status »izvedena«, pacient čaka nov termin.
 • napotnico se lahko podaljša do največ 36 mesecev oz. za največ 24 mesecev (če je napotnica veljavna 6 mesecev, se jo lahko podaljša do največ 30 mesecev),
 • uporabnik mora imeti v Varnostni shemi sistema eZdravje (VS) eno od sledečih vlog (kar pa ne določa dejanskega delovnega mesta uporabnika):
  • zdravnik specialist,
  • sestra (administrator) zdravstvene ustanove,
  • sestra primarnega zdravnika.

Napotni zdravnik lahko veljavnost napotnice podaljša na dva načina:

a) samodejno, v primeru novega naročila (termina) izven obdobja veljavnosti napotnice.

Primer:

Večkratna napotnica s pooblastilom 2 je ustvarjena 1. 3. 2020 in velja 12 mesecev. Prvi sprejem je opravljen 30. 3. 2020, zato je napotnica veljavna do 30. 03. 2021. Če napotni zdravnik ustvari novo naročilo izven obdobja veljavnosti napotnice, npr. za 01. 07. 2021, bo veljavnost napotnice samodejno podaljšana do 01.07.2021 z dodatnih 30 dni tolerance, da lahko izvajalec izvede in administrativno uredi naročilo, in/ali dodatno podaljša veljavnost napotnice.

b) ročno, tako da napotni zdravnik sam določi število mesecev, za kolikor želi podaljšati napotnico.

Primer:

Večkratna napotnica s pooblastilom 2 je ustvarjena 1. 3. 2020 in velja 12 mesecev. Prvi sprejem je opravljen 30. 3. 2020, zato je napotnica veljavna do 30. 03. 2021. Napotni zdravnik v lokalnem informacijskem sistemu izbere število mesecev, za kolikor želi podaljšati veljavnost napotnice. Če izbere na primer vrednost »3«, napotnico podaljša za 3 mesece, tako da bo veljavna do 30. 06. 2021 z dodatnih 30 dni tolerance.