Zdravnik mi je izdal e-napotnico. Kako se lahko naročim na zdravstveno storitev?

Pacient pri zdravniku napotovalcu, ki je izdal napotnico, prejme potrdilo o izdani elektronski napotnici. Potrdilo vsebuje 13-mestno številko e-napotnice in številko zdravstvenega zavarovanja. Oba podatka sta nujno potrebna za naročanje na zdravstvene storitve. Če pacient potrdila ni prejel v tiskani obliki, mora zdravnik napotovalec pacientu na drug način posredovati številko napotnice.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega je bila izdana napotna listina, zagotovi, da se pacienta v ordinacijskem času naroči prek sistema eNaročanje na zdravstveno storitev na prvi prosti termin oziroma okvirni termin pri izvajalcu, ki ga izbere pacient. Navedena obveznost velja, če se pacient strinja, da ga naroči izvajalec. To ne velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti z manj kot petimi izdajatelji napotnih listin.

Druge možnosti so:

  • Če želi, pacienta lahko naroči zdravnik, ki je izdal e-napotnico.
  • Če želi, pacienta lahko naroči medicinska sestra v sprejemnici zdravnika, ki je izdal e-napotnico.
  • Pacienta lahko naroči svetovalec v klicnem centru na brezplačni telefonski številki 080 24 45. Pacient mora svetovalcu posredovati ZZZS številko pacienta in številko e-napotnice, ki sta navedeni na potrdilu o izdani e-napotnici.
  • Pacient se lahko naroči sam prek portala zVEM na naslovu https://zvem.ezdrav.si. Lahko se naroči tako, da vnese ZZZS številko pacienta in številko e-napotnice, ki sta navedeni na potrdilu o izdani e-napotnici. Če pacient ima kvalificirano digitalno potrdilo, se lahko registrira v portal zVem, se naroči na zdravstveno storitev, in si ogleda termine naročenih zdravstvenih storitev.
  • Pacient se lahko naroči sam prek portala https://narocanje.ezdrav.si/.
  • Pacient se lahko naroči na info-točki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
  • Pacient še vedno lahko stopi v neposreden stik z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, pri katerem se želi naročiti na izbrano zdravstveno storitev, tako kot je bilo potrebno še pred uvedbo rešitve eNaročanje.

Opombe in navodila za naročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti imajo poleg podatkov o čakalnih dobah in prostih terminih navedene opombe in posebna navodila za naročanje, ki so prikazana v polju »Dodatna pojasnila«.

V polju »Dodatna pojasnila« so dodatne informacije, ki jih je pripravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, kot so podatki o delovnem času in lokaciji, na kateri se opravlja zdravstvena storitev, navodila za pacienta, in povezava na spletno stran, na kateri lahko uporabnik najde še več informacij.