Odpoved naročil, ki niso realizirana 30 dni po točnem terminu

Dne 10.10.2022 je bil vklopljen servis v eNaročanju, ki je bil izklopljen od marca 2020 zaradi epidemije.V skladu z zakonodajo (ZpacP 15.b. (3)) deluje servis tako:

Če obstaja točen termin (naročilo za pacienta ima točen datum in uro)  in centralni sistem eNaročanja ne dobi podatek o realizaciji, odpovedi ali prenaročanju 35 dni po terminu (pacient se ni opravičil),  odpove se navedeno naročilo, ki ni bilo realizirano. Odpovejo se še vsa preostala naročila na napotnici in sama napotnica (tudi naročila v prihodnosti!).

Odpoved nerealiziranih terminov, na katere se pacient ni oglasil in se po 30 dneh ni opravičil, in zaključevanje pripadajočih napotnic, ter odpoved preostalih terminov na napotnici, se izvaja vsakodnevno v skladu z zakonodajo.

Odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da ustrezno zaključujejo termine. Imajo tri možnosti:

– pacient se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, termin se odpove z enim od razlogov za odpoved

– pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, pacientu se dodeli nov datum

Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice s strani centralnega sistema eNaročanja.

Navedeno pravilo ne velja za ortodontske napotnice.