Ali se morajo v Povzetek podatkov o pacientu (PPoP) posredovati vse diagnoze, ne glede na naravo bolezni? Ali se lahko na željo pacienta določene diagnoze zakrijejo oz. izbrišejo?

Zakonske podlage ne predvidevajo selektivnega izvzemanja diagnoz. Pacient nima možnosti zakriti posamezne diagnoze, lahko pa prepove vpogled v celoten PPoP.