Kako lahko prepovem vpogled v svoje podatke?

V času vzpostavitve CRPP/IH oz.  pred uveljavitvijo Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)  so imeli pacienti  pravico omejiti izmenjavo svoje zdravstvene dokumentacije na podlagi pisne izjave, ki so jo predložili izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Glede na pravno podlago CRPP takšna omejitev ni več mogoča. Pacient torej ne more preprečiti, da bi se njegov ambulantni izvid ali odpustno pismo poslala v CRPP. Pacient ima zgolj pravico prepovedi vpogleda v določene podatke (Povzetek podatkov o pacientu), ne more pa podati izrecne prepovedi pošiljanja dokumentov v centralno infrastrukturo.

V CRPP se shranjujeta dve vrsti podatkov, za katere veljajo različne možnosti omejevanja dostopa.

  1. Povzetek podatkov o pacientu (zbirka osnovnih zapisov – alergije, cepljenja bolezni itd.). Za te podatke pacient lahko prepove dostop.
  2. Zdravstvena dokumentacija (izvidi, odpustna pisma). Za te dokumente pacient ne more prepovedati dostopa, vendar veljajo omejitve glede na strokovna pooblastila zdravnikov (prost dostop ima le osebni zdravnik, specialist pa na podlagi napotnice).  Če je izvid shranjen v Centralnem registru podatkov o pacientih, bo dostopen izključno tistim zdravnikom, ki so upravičeni do seznanitve ob konkretni obravnavi pacienta.

Vsakdo ima pravico prepovedati vpogled v Povzetek podatkov o pacientu. Na portalu zVEM izpolnite in oddajte obrazec »Prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu«.