Kdo ima vpogled v CRPP?

Zdravnik lahko v skladu s pooblastili v okviru zdravstvene oskrbe pacienta vpogleduje, pridobiva in uporablja zdravstveno dokumentacijo pacienta v CRPP na podlagi:

  • pacientove privolitve
    • izjave o izbiri izbranega osebnega zdravnika
    • napotne listine

Poleg zdravnikov imajo v skladu s pooblastili pravico vpogleda tudi klinični psihologi.
Pravice dostopa so omejene tudi časovno, in sicer na največ 45 dni po prenehanju napotne listine ali pacientove privolitve.  Zdravnik torej sme vpogledovati v dokumentacijo samo, če je pacientov izbrani osebni zdravnik,  če je pacient k njemu napoten oz.  če  ima posebno pooblastilo, ki ga podpiše pacient sam.

Zdravstveni delavci (poleg zdravnikov so to medicinske sestre, fizioterapevti …) lahko v okviru obravnave pacienta vpogledujejo v podatke, zbrane v Povzetku podatkov o pacientu, v kolikor pacient tega ne prepove.

Pacient lahko vpogleduje v svoje podatke preko portala zVEM.  Starši lahko preko portala zVEM vpogledujejo v podatke otrok do njihovega 15. leta.