Kako se lahko seznanim s podatki, ki se o meni zbirajo v CRPP?

S podatki, ki se o vas zbirajo, se seznanite preko portala zVEM. Pogoj je, da se registrirate z digitalnim potrdilom. V razdelku »Dokumenti« lahko poiščete svoj »Povzetek podatkov o pacientu« ter vašo zdravstveno dokumentacijo, ki je bila posredovana v CRPP.