Na kakšen način lahko prepovem vpogled v svoj »Povzetek podatkov o pacientu«?

Pacient lahko odda prepoved vpogleda v »Povzetek podatkov o pacientu« preko portala zVEM. Prepoved se lahko nanaša na posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti (ustanovo, pravno osebo) ali na vse izvajalce. Prepovedi ni mogoče podati za posameznega zdravstvenega delavca. Vsi zdravstveni delavci v ustanovi, za katero je podana prepoved, ne bodo videli pacientovih zapisov o boleznih, cepljenjih, alergijah, kirurških posegih in izdanih zdravilih.

V razdelku “Moji dokumenti” izberite “Izdelava novih dokumentov” in “Izdelaj dokument”.
Če želite podati prepoved samo za določenega izvajalca zdravstvene dejavnosti (pravno osebo), v spustni seznam vtipkajte del imena, da poiščete izvajalca.
Če želite prepoved podati vsem, izberite “Vsi izvajalci”.