Na kakšen način lahko prepovem vpogled v svoj »Povzetek podatkov o pacientu«?

Pacient lahko odda prepoved vpogleda v »Povzetek podatkov o pacientu« preko portala zVEM. Prepoved se lahko nanaša na posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti (ustanovo, pravno osebo) ali na vse izvajalce. Prepovedi ni mogoče podati za posameznega zdravstvenega delavca. Vsi zdravstveni delavci v ustanovi, za katero je podana prepoved, ne bodo videli pacientovih zapisov o boleznih, cepljenjih, alergijah, kirurških posegih in izdanih zdravilih.