Menim, da so moji podatki v CRPP, ki jih vidim na portalu zVEM, pomanjkljivi oz. napačni. Na koga naj se obrnem?

Če potrebujete osnovne podatke o tem, ali je zdravstvena ustanova vključena v CRPP oz. ali v splošnem posreduje podatke v CRPP, se lahko obrnete na Center za pomoč uporabnikom eZdravja.

Če imate vprašanja o konkretnih podatkih v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem, se obrnite na izvajalca zdravstvene dejavnosti, kjer ste bili obravnavani. NIJZ kot upravljavec eZdravja nima pooblastil za vpogled v vaše zdravstvene podatke, zato ne more presojati o njihovi pravilnosti oz. pomanjkljivosti.