Na kakšen način lahko zdravnik pridobi dostop do dokumentacije v izrednih primerih?

V izrednih primerih, kot je npr. izvajanje nujne medicinske pomoči, ima zdravnik na voljo mehanizem izrednega dostopa, s katerim pridobi začasni vpogled v vso dokumentacijo.

  1. Odgovorni zdravnik pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti izpolni elektronski zahtevek za izredni dostop (ZAHTEVA ZA IZREDNI DOSTOP DO PODATKOV V CENTRALNEM REGISTRU PODATKOV O PACIENTIH). Na obrazcu lahko navede časovno obdobje, ki pa ne more biti daljše kot 8 ur.
  2. Elektronski zahtevek se zabeleži v CRPP, hkrati pa se zdravniku omogoči dostop do pacientove dokumentacije za omejeno časovno obdobje. Dostop je vezan na osebno identifikacijsko številko zdravnika, zato ga ima izključno oseba, ki je podala zahtevek, ne pa tudi ostali zdravniki v ustanovi.
  3. Po izteku časovnega obdobja se ponovno vzpostavijo prvotne omejitve dostopa. V kolikor zdravnik potrebuje dostop tudi po poteku časovne omejitve, mora postopek ponoviti.

Vsak zahtevek za izredni dostop je zabeležen v revizijski sledi.