Kateri zdravstveni delavci imajo vpogled v CRPP in pod kakšnimi pogoji?

CRPP ima vgrajene privzete omejitve dostopa v skladu s Pravilnikom o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih.

Dostop do dokumentacije (izvidov in odpustnih pisem) imajo zgolj zdravniki, pri čemer so v sistem vgrajene še nadaljnje omejitve glede na vrsto zdravstvene dejavnosti. Neomejen dostop ima zgolj pacientov izbrani osebni zdravnik. Ostali zdravniki imajo dostop na podlagi veljavne napotnice ali pacientove privolitve. Pravice dostopa so omejene tudi časovno, in sicer na največ 45 dni po prenehanju napotnice ali pacientove privolitve.

Posebna kategorija podatkov je »Povzetek podatkov o pacientu«. Povzetek je dostopen vsem zdravstvenim delavcem pod pogojem, da pacient tega ne prepove.