Kaj je e-karton, elektronska kartoteka?

e-karton, elektronska kartoteka je pacientova zdravstvena kartoteka v elektronski obliki, v lokalnem sistemu izvajalca zdravstvenih dejavnosti (izbranega osebnega zdravnika).

V kontekstu eZdravja pojmu e-karton oz. e-kartoteka po vsebini in namenu ustreza Centralni register podatkov o pacientih (CRPP).

Opomba: V slovenskem zdravstvenem sistemu se uporabljajo pojmi elektronski zdravstveni zapis (EZZ), elektronski karton, e-karton, elektronska kartoteka, pri čemer se lahko nanašajo bodisi na centralizirane zbirke in informacijske sisteme na nacionalni ravni bodisi na lokalne zbirke in sisteme pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti.