Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omogoči dostop do zdravstvenih podatkov v CRPP?

Pacient se odloči, da bo dovolil vpogled v dokumentacijo zdravniku, ki ni njegov osebni zdravnik oz. specialistu, za katerega nima veljavne napotnice.

  1. Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec PRIVOLITEV ZA VPOGLED V ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO. Ob privolitvi pacient navede časovno obdobje, na katerega se privolitev nanaša. Pacientova privolitev je lahko tudi ustna, biti pa mora izrecna oz. nedvoumna.
  2. Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) izpolni elektronski obrazec, v katerem v skladu s pacientovo pisno oz. ustno privolitvijo označi, da pacient dovoli vpogled v dokumentacijo.
  3. Izpolnjen obrazec se v elektronski obliki shrani v CRPP.
  4. S tem se v CRPP/IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je zdravnikom omogočen vpogled v pacientovo dokumentacijo v skladu z njihovimi strokovnimi pooblastili, in sicer za časovno obdobje, ki ga je pacient navedel na podpisanem obrazcu ali z ustno privolitvijo. Privolitev lahko pacient poda za določenega zdravnika ali za ustanovo.
  5. V kolikor je pacient podal pisno privolitev v papirni obliki, lahko odgovorna oseba shrani podpisan obrazec med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dejavnosti (kot dokazilo, da je pacient dejansko dal privolitev).