Zakaj zdravnik nima vpogleda v pacientovo dokumentacijo v CRPP?

Sem zdravnik, imam napotnico za pacienta, vendar ne vidim pacientove dokumentacije v CRPP. Zakaj?

Sem zdravnik. V ustanovi A imam dostop do pacientove zdravstvene dokumentacije v CRPP. Ko delam v ustanovi B, nimam dostopa do zdravstvene dokumentacije istega pacienta v CRPP. Zakaj?

CRPP ima vgrajene privzete omejitve dostopa v skladu s Pravilnikom o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih. Dostop do dokumentacije (izvidov in odpustnih pisem) imajo zgolj zdravniki, pri čemer so v sistem vgrajene še nadaljnje omejitve glede na vrsto zdravstvene dejavnosti. Neomejen dostop ima zgolj pacientov izbrani osebni zdravnik. Ostali zdravniki imajo dostop na podlagi veljavne napotnice ali pacientove privolitve. Pravice dostopa so omejene tudi časovno, in sicer na največ 45 dni po prenehanju napotnice ali pacientove privolitve

Osnovni pogoj pa je, da je zdravnik v ustanovi, iz katere dostopa do dokumentacije, pravilno registriran v RIZDDZ. Dodeljeno mora imeti vrsto zdravstvene dejavnosti (VZD) , ki jo dejansko opravlja in ki označuje neposredno delo s pacienti. Če ima npr. zdravnik v RIZDDZ dodeljeno zgolj administrativno vrsto zdravstvene dejavnosti (706 – Urejanje zdravstva), dostop do CRPP ni upravičen. V primeru težav z dostopom do CRPP je zato potrebno preveriti, ali je v RIZDDZ za posameznega zdravnika zabeležena ustrezna šifra VZD, ki označuje izvajanje zdravstvene obravnave.

Več o pogojih dostopa:

https://podpora.ezdrav.si/faq/kateri-zdravstveni-delavci-imajo-vpogled-v-crpp-in-pod-kaksnimi-pogoji/