Kakšen je postopek poizvedbe po dokumentih?

  1. Zdravnik se preko obstoječega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti prijavi z digitalnim potrdilom, in posreduje zahtevo v CRPP, da za določenega pacienta na podlagi njegove ZZZS številke, zabeležene na kartici zdravstvenega zavarovanja, poišče vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo.
  2. Posredovana zahteva/poizvedba mora vsebovati identifikator pacienta (njegovo ZZZS številko ali EMŠO).
  3. Odgovor na poizvedbo bo temeljil na pravilni in vnaprej predpisani kombinaciji pooblastil zdravnika in vrsti dokumentov. V skladu z zakonodajo (Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, Uradni list RS, št. 51/16) imajo zdravstveni delavci dostop do Povzetka podatkov o pacientih. Dostop do dokumentacije (npr. vpogled v izvide) je omogočen zgolj zdravnikom. Osebni zdravnik dostopa brez omejitev, specialisti pa na podlagi napotnice oz. pacientove izrecne privolitve. Nadalje je dostop omejen glede na strokovna področja oz.na vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja poizvedujoči zdravnik (le ta se mora ujemati s področjem, kjer je nastal dokument).
  4. Če so izpolnjeni zgoraj navedeni kriteriji, bo poizvedba vrnila seznam dokumentov, za katere bo vpogled omogočen.