Ali pacient lahko prepove posredovanje svojih podatkov v CRPP?

Veljavna zakonodaja ne predvideva možnosti, da bi pacient sam odločal o objavi svojih podatkov. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva v členu 14.c določa, da je obdelava podatkov iz CRPP pri izvajalcih v Republiki Sloveniji dopustna brez privolitve pacienta. To pa ne pomeni, da imajo vsi zdravstveni delavci prost dostop do podatkov. Vgrajene so privzete kontrole in omejitve. Dostop do vse zdravstvene dokumentacije ima zgolj pacientov izbrani osebni zdravnik. Ostali zdravniki imajo dostop na podlagi veljavne napotnice ali pacientove privolitve.