Kateri so ključni predpogoji za vključitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti v CRPP/interoperabilno hrbtenico (IH)?

Vključenost v CRPP od posameznega udeleženca (npr. izvajalca zdravstvene dejavnosti) zahteva le manjše in relativno nezahtevne spremembe delovnih procesov. Za elektronsko izmenjavo dokumentov preko CRPP morajo biti ti dokumenti seveda nujno v elektronski obliki.

S tehničnega vidika je ključni predpogoj, ki mora biti izpolnjen, da je izvajalec zdravstvene dejavnosti vključen v varno komunikacijsko omrežje zNET. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora imeti nameščeno ustrezno različico informacijskega sistema za pripravo in obvladovanje medicinske dokumentacije, ki omogoča shranjevanje dokumentov na lokalnih repozitorijih in uporabo storitev, ki jih zagotavlja CRPP. Informacijski sistem izvajalca zdravstvene dejavnosti mora biti vpisan v Register aplikacij programskih hiš. Izvajalcu zdravstvene dejavnosti mora biti dodeljen ključ programskega vmesnika (APIKey), na katerega so vezani podatki o sistemu (Vendor, SystemName, Številka izvajalca), ki se uporabijo pri preverjanju parametrov zahtev in vzpostavitvi seje. Prav tako mora izvajalec zdravstvene dejavnosti razpolagati z ustreznim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je pridobil namensko za vključitev v CRPP in je bilo izdano pri izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Programske rešitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti morajo omogočati:

  • shranjevanje nestrukturiranih dokumentov (izvidi, odpustnice). Praviloma se pošiljanje v CRPP izvede hkrati s shranjevanjem v lokalni sistem.
  • zapisovanje strukturiranih podatkov v Povzetek podatkov o pacientu. Glede na dejavnost, se vpisujejo tisti podatki, ki so relevantni oz. ki nastanejo pri določeni obravnavi, npr. zapis o cepljenju, zapis ob ugotovljeni nosečnosti, zapis alergije itd.
  • vnos pacientove privolitve za vpogled v dokumentacijo z namenom, da lahko pacient dovoli vpogled v dokumentacijo tudi zdravniku v ustanovi, za katero nima veljavne napotnice.
  • poizvedbe po dokumentih.