Ali CRPP/IH omogoča morebitne popravke/dopolnitve zdravstvene dokumentacije?

CRPP omogoča tudi popravke in/ali dopolnitve zdravstvene dokumentacije, vendar funkcionalnost ne omogoča popravkov neposredno v izvorno shranjenem dokumentu, temveč je sistem zasnovan tako, da mora zdravnik oziroma zdravstveni delavec kreirati nov (popravljen) dokument, in ga po standardnem postopku shraniti v CRPP. Pri tem se izvorni dokument ne izbriše, temveč je označen kot »Razveljavljen«, za vpogled pa je na voljo spremenjen dokument. Popravke in dopolnitve izvaja izključno avtor dokumenta. NIJZ je skrbnik sistema, vendar nima pooblastil za poseganje v njegovo vsebino.