Na kakšen način lahko pacient poda izjavo volje – vnaprejšnjo zavrnitev zdravstvene oskrbe?

Pacient naj se obrne na področni urad zastopnika pacientovih pravic, kjer bo dobil navodila za izdelavo dokumenta. Pacient izjave ne more podati samostojno, temveč mora obvezno pridobiti pojasnilo in podpis osebnega zdravnika. Dokument z vsemi zahtevanimi podatki in podpisi mora pacient izročiti zastopniku pacientovih pravic, ki bo pooblaščeni osebi na NIJZ naročil izdelavo elektronske kopije in njeno posredovanje v CRPP.  Tako bo elektronska kopija izjave dostopna vsem zdravstvenim delavcem, ki imajo dostop do CRPP.