Izvajalec zdravstvene obravnave je v CRPP posredoval zapis, ki ga je potrebno popraviti (npr. dokument z napačno identifikacijo pacienta, napaka v vsebini dokumenta, napaka pri zapisu v PPoP). Kdo in na kakšen način izvede izbris ali popravek?

Zapis v CRPP lahko popravi samo avtor zapisa. Avtor mora najprej razveljaviti zapis po predpisanem postopku, nato pa posredovati nov dokument. Navodila za izvedbo tega postopka pridobi pri vzdrževalcu svojega informacijskega sistema, ki ga uporablja za povezovanje s CRPP.

NIJZ upravlja informacijsko strukturo CRPP, nima pa pristojnosti za poseganje v vsebino.