Zakaj prihaja do podvajanja zapisov o novorojenčkih?

Novorojenčki ob rojstvu dobijo svojo številko EMŠO (v Registru pacientov in prostorskih enot RPPE), ne pa tudi številke ZZZS (KZZ). Po zakonu lahko novorojenčki dobijo KZZ tudi v roku 60 dni od rojstva.

V kolikor je v tem času potrebna zdravstvena storitev za novorojenčka, se lahko uporabi EMŠO otroka ali KZZ matere. Posledično prihaja do navzkrižja identifikatorjev osebe, ko novorojenček dobi lastno številko ZZZS (KZZ), kar zahteva ročno preverjanje veljavnosti identitet. Zaradi tega lahko nastanejo težave pri uporabi programskih rešitev v zdravstvenih informacijskih sistemih.

Težave se rešujejo ročno s prenosom shranjenih zapisov, ki so nastali z uporabo ene številke KZZ, v novo številko KZZ novorojenčka. Izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo, da pri beleženju zdravstvene dokumentacije novorojenčka uporabljajo EMŠO, ki je na voljo kmalu po rojstvu.

V primeru tovrstnih napak vas prosimo, da napako prijavite na prvi nivo podpore, ki bo zahtevek usmeril na vzdrževalce.