Kaj je zdravstvena dokumentacija?

Zdravstvena dokumentacija je dokumentarno gradivo, ki nastane ali pa je prejeto pri zdravstveni obravnavi oz. je povezano z zdravstvenim stanjem.

Od uvedbe CRPP se zbirata dve vrsti dokumentov, in sicer ambulantni izvidi in odpustna pisma. V letu 2018 se je začelo postopno uvajanje posebnih vrst izvidov, kot so npr. fizioterapevtska poročila, izvidi patoloških preiskav, izvidi zdravniškega posvetovanja (ePosveta) ter izvidi ultrazvočne in rentgenske diagnostike.