Zakaj med svojimi dokumenti vidim izvid specialističnega pregleda, ne vidim pa laboratorijskega izvida ali izvida ultrazvočne preiskave?

V CRPP se v največjem obsegu zbirajo ambulantni izvidi in odpustna pisma. Posebni tipi izvidov, kot so npr. laboratorijski izvidi, pa so še v fazi uvajanja. Tovrstni izvidi nastajajo v specializiranih lokalnih informacijskih sistemih, ki večinoma še niso povezani s CRPP. Možno je, da izvajalec zdravstvene dejavnosti posreduje ambulantne izvide, ne pa tudi laboratorijskih izvidov in izvidov ultrazvočnih preiskav.