Ali imajo specializanti družinske medicine, ki delajo v ambulantah svojih mentorjev, in so zaposleni v zdravstvenih domovih za določen čas, dostop do CRPP?

Glede na trenutno veljavno zakonodajo oz. Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v CRPP, imajo specializanti družinske medicine dostop do Povzetka podatkov o pacientu, do ostalih dokumentov pa zgolj na podlagi pacientove privolitve. Brez pacientove privolitve družinski zdravnik, ki ni pacientov izbrani osebni zdravnik, nima dostopa do ambulantnih izvidov in odpustnih pisem. Pacient lahko privolitev poda v ambulanti.