Zakasnitve pri oddaji izvidov v CRPP pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti ne pošiljajo izvidov o pacientih v CRPP takoj po zaključku obravnave pacienta, čeprav je pacient že prejel izvid. Posledica so zakasnitve pri vpogledu zdravnikov v e-izvide pacientov, ki še niso bili oddani v CRPP. Zakasnitve lahko nastanejo zaradi zamika pri oddaji izvidov iz zalednega informacijskega sistema v CRPP. V tem primeru se zdravniki lahko obrnejo na upravljalca zalednega informacijskega sistema, ki bo pojasnil, zakaj prihaja do zakasnite, in bo odpravil težavo. Upravljalec CRPP ni odgovoren za zakasnitve pri oddaji izvida.