Kateri izvajalci zdravstvene dejavnosti posredujejo podatke v CRPP?

Podatke posreduje večina zdravstvenih domov in bolnišnic, slabša pa je vključenost zasebnikov. Posredovanje v CRPP je obveznost vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vendar nekateri podatkov še vedno ne posredujejo ali pa jih posredujejo v manjšem obsegu, kot bi pričakovali glede na njihovo dejavnost. Za informacije, zakaj konkretni dokumenti  niso na voljo, se obrnite na izvajalca zdravstvenih dejavnosti, kjer ste bili obravnavani.