Kakšen je splošni postopek pridobivanja elektronskega dokumenta, ki se nahaja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je vključen v interoperabilno hrbtenico (IH)/CRPP?

  1. Osebni zdravnik preko obstoječega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti posreduje zahtevo v CRPP, da za določenega pacienta na podlagi njegove ZZZS številke, zabeležene na kartici zdravstvenega zavarovanja, poišče vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo.
  2. Posredovana zahteva/poizvedba mora vsebovati identifikator pacienta (njegovo ZZZS številko).
  3. Odgovor na poizvedbo bo temeljil na pravilni in vnaprej predpisani kombinaciji pooblastil udeleženca in vrsti dokumentov. V skladu z zakonodajo (Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, Uradni list RS, št. 51/16) imajo zdravstveni delavci dostop do Povzetka podatkov o pacientih. Dostop do dokumentacije (npr. vpogled v izvide) je omogočen zgolj zdravnikom. Osebni zdravnik dostopa brez omejitev, specialisti pa na podlagi napotnice oz. pacientove izrecne privolitve. Nadalje je dostop omejen glede na strokovna področja oz.na vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja poizvedujoči zdravnik (le ta se mora ujemati s področjem, kjer je nastal dokument).
  4. Če bo poizvedba odobrena, glede na zgoraj navedene kriterije, bo vpogled v dokument omogočen.