Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omogoči dostop do zdravstvenih podatkov v CRPP?

Pacient se odloči, da bo dovolil vpogled v dokumentacijo zdravniku, ki ni njegov osebni zdravnik oz. specialistu, za katerega nima veljavne napotnice.

  1. Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec »Privolitev za vpogled v dokumentacijo« (PRIVOLITEV ZA VPOGLED V ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO ). Ob privolitvi pacient navede časovno obdobje, na katerega se privolitev nanaša. Pacientova privolitev je lahko tudi ustna, mora pa biti izrecna oz. nedvoumna.
  2. Podpisan obrazec odgovorna oseba shrani med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dejavnosti (kot dokazilo, da je pacient dejansko dal privolitev).
  3. Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) izpolni elektronski obrazec ZAHTEVA ZA IZREDNI DOSTOP DO PODATKOV V CENTRALNEM REGISTRU PODATKOV O PACIENTIH, v katerem v skladu s pacientovo pisno oz. ustno privolitvijo označi, da pacient dovoli vpogled v dokumentacijo.
  4. Izpolnjen obrazec se v elektronski obliki shrani v CRPP.
  5. S tem se v CRPP/IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je zdravnikom omogočen vpogled v pacientovo dokumentacijo v skladu z njihovimi strokovnimi pooblastili, in sicer za časovno obdobje, ki ga je pacient navedel na obrazcu ali z ustno privolitvijo. Privolitev lahko pacient poda za določenega zdravnika ali za ustanovo.