Na kakšen način lahko prepovem vpogled v svoj »Povzetek podatkov o pacientu«?

Pacient lahko odda prepoved vpogleda v »Povzetek podatkov o pacientu« preko portala zVEM. Če želite oddati »Prepoved vpogleda v PPoP«, morate izbrati razdelek »Moje eZdravje« in nato »Dokumenti«. Izberite »Prepoved vpogleda v PPoP« in nato možnost »Izdelaj«. Obrazec, ki je prikazan, vsebuje vnaprej izpolnjene pacientove podatke. Izbrati je potrebno izvajalca, na katerega se prepoved nanaša. Možna je tudi izbira »Vsi izvajalci«. Ob oddaji pacient vlogo digitalno podpiše tako, da izbere »Podpiši in oddaj«.

Na ta način pacient prepove vpogled v zapise v »Povzetku podatkov o pacientu«. Zdravstveni delavec v ustanovi, za katero je podana prepoved, ne bo videl pacientovih zapisov o cepljenjih, alergijah, kirurških posegih in izdanih zdravilih.